wizyta

REGULAMIN PROGRAMU „Express Serwis dla stałych klientów”

 

1. Uprawnienia posiadaczy karty stałego klienta

1.1. Stały 10% rabat na wszystkie oferowane przez Express Serwis usługi oraz zakup części samochodowych z wyłczeniem aukcji internetowych.
1.2. Otrzymywanie pocztą elektroniczną lub sms-em informacji na temat promocji i wyprzedaży.
1.3. Możliwość uczestnictwa w dodatkowych akcjach promocyjnych organizowanych przez firmę Express Serwis wyłącznie dla posiadaczy kart stałego klienta.

2. Zasady przystąpienia do programu i przyznawania kart stałego klienta

2.1. Prawo do otrzymania karty nabywa każdy klient (osoba fizyczna),który wykona naprawę auta lub zakupi części samochodowe w naszej placówce w Długiej Kościelnej przy ul. Szczęśliwej 38 .
2.2. Warunkiem otrzymania karty jest uiszczenie opłaty aktywacyjnej w kwocie 10zł brutto.
2.3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.nr.101,poz.926 z późn. zm.)oraz komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.
2.4. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest firma PHU Express.
2.6. Udział w programie „Express Serwis dla stałych klientów” jest dobrowolny. Uczestnik programu może posiadać  tylko jedną kartę stałego klienta.
2.7. Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma kartę uprawniającą do dokonywania zakupów oraz wykonywania usług  z 10% rabatem.
2.8. Program nie obejmuje rabatu na zakupy poprzez serwis allegro.
2.9. Jeżeli posiadacz karty stałego klienta zagubi kartę, otrzymuje odpłatnie duplikat karty w cenie 10zł brutto.

3. Informacje ogólne

3.1. Posiadacze kart stałego klienta w pierwszej kolejności otrzymują informacje na temat promocji i wyprzedaży przesyłane pocztą elektroniczną i/lub sms-em.
3.2. Firma PHU Express zastrzega sobie prawo do częściowych zmian w regulaminie, poprzez jego zmianę czy zniesienie niektórych punktów. Informacje o zmianie regulaminu zostaną naniesione na stronie www.express-serwis.pl/regulamin oraz dostępne będą w oddziale.
3.3. Karta jest własnością firmy PHU Express .
3.4. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy PHU Express oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.

×

promocja